ביטוח אובדן כושר עבודה לעצמאיים

להבדיל מעובד שכיר, עובד עצמאי מחוייב לדאוג לגורלו, אחרת אין מי שיקח אחריות במידה והוא יאבד את…